Εργοθεραπεία Εκτύπωση

Οι ομάδες εργοθεραπείας αποτελούνται από έναν εργοθεραπευτή και δύο ή και περισσότερα παιδιά και διαρκούν από 45 λεπτά μέχρι 1 ώρα.

Βασικό σκοπό έχουν την γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων των παιδιών στα θέματα δόμησης και λειτουργικότητας.

Οι στόχοι καθορίζονται ανάλογα με την ηλικία και τα ελλείμματα των παιδιών.

Μερικοί βασικοί στόχοι είναι:

  • Η κοινωνικότητα (επιθυμώ να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με άλλα παιδιά)
  • Η κοινωνικοποίηση (η αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά)
  • Η εκπαίδευση και εφαρμογή κοινωνικών κανόνων
  • Η επικοινωνία και η συνδιαλλαγή
  • Η γενίκευση των κεκτημένων δεξιοτήτων στην ομάδα
  • Η οργάνωση, δόμηση και λειτουργικότητα στην ομάδα
  • Η διαχείριση συναισθημάτων ματαίωσης