Κατ'οίκον Θεραπεία Εκτύπωση

Το Κέντρο μας παρέχει τη δυνατότητα κατ’ οίκον θεραπείας  στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η μετακίνηση στον χώρο μας.