Εσείς κάνατε LIKE στο Fan Page μας?

Αξιολόγηση - Διάγνωση Εκτύπωση E-mail

Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση αποτελεί τη βάση τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποκατάσταση κάθε δυσκολίας. Για τον σκοπό αυτό, μέσα από μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση, στον χώρο μας χορηγούνται τα πλέον αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα ψυχομετρικά εργαλεία:

Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

 • Derbyshire Language Scheme
 • Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου
 • ΒΟΕΗΜ 3
 • PDDST
 • ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης Και ‘Εκφρασης
 • Apraxia Battery for Adult 2 ( ΑΒΑ 2 )
 • Aphasia Screening Test
 • Western Aphasia Battery
 • Preschool Language Scale 4 ( PLS 4 )
 • Boston Naming
 • Object And Action Picture Test
 • Stuttering Severity Instrument 4 ( SSI-4 )
 • Test Of Pragmatic Language

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Προσωπικότητα

 • Προβολικές Δοκιμασίες (CAT, TAT, RORSCHACH, Προβολικό Σχέδιο)
 • ACHENBACH
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΠ-Υ
 • YALE-BROWN
 • K-Sads-pl

Νοημοσύνη

 • WISC III
 • RAVEN’S Coloured Progressive Matrices
 • Draw A Person Test
 • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
 • WPPSI

Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

 •  Miller Assessment for Preschoolers (MAP)
 • VMI Developmental Test of Visual Perception
 • Developmental Test of Visual Perception (DTVP-2)
 • Test of Visual Perception Skills (TVPS 3)
 

        

Online Επισκέπτες

Έχουμε 43 επισκέπτες συνδεδεμένους